Broederlijk Delen

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen is één van de grote en sterke pijlers in de diaconie van de Kerk.

In de Veertigdagentijd van de katholieke kerk gaat de aandacht sterk uit naar onze broeders en zusters in het Zuiden.

Samen met Broederlijk Delen werken we aan een beter leven

voor de vele mensen in armoede.

Door middel van samenwerkingsprojecten worden plaatselijke gemeenschappen gestimuleerd en ondersteund bij het uitbouwen van een menswaardig bestaan.


In de Pastorale Eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke

hebben wij tijdens de veertigdagentijd (vasten) een aantal actie-momenten

om fondsen ten voordele van Broederlijk Delen en het Zuiden in te zamelen:

TOT IEDEREEN MEE IS!

Activiteiten Broederlijk Delen 2022


Soep-stop in Sint-Rochus (02/03/2022 - 11 u.)


Koffiestop Blankenberge


Aperitiefstop Zuienkerke


Palmiers op Palmzondag (Blankenberge)


Eerste Collecte in de kerken


Tweede Collecte in de kerken