Heilige Familie

Heilige Familie

De eerste zondag na Kerstmis

vieren wij het feest van de 'Heilige Familie'

 

Met Kerstmis ben je familie van Mij geworden

– zegt God ons–

omdat Ik in jou mens werd

en omdat mijn liefde door jou handen en voeten kreeg.

Graag wil Ik jouw Vader zijn en zorg voor je dragen.

Ik wil met je gaan op je levensweg,

waarheen die weg je ook voert.

Hopelijk durf je Mij te vertrouwen

en jouw hand in mijn hand te leggen,

om samen aan een nieuwe toekomst

van hoop, geloof en liefde te werken.

Jij bent mijn kind, van wie Ik zielsveel hou.

Ik geloof in je, omdat Ik je het leven heb gegeven.

Geloof ook in Mij!

Het zal je gelukkig maken.

Heilige Familie - Eberhard Münch