Advent

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen)

en advenire (= naartoe komen).

Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

 

De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in

onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

 

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst

op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

 

Advent begint op de zondag vier weken voor Kerstmis,

dus de zondag tussen 26 november en 4 december;

dit jaar (2017) begint de Advent op 3 december.

 

Wij leven in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons,

ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen.

Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.

De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen

en stapsgewijze gestalte geven.

 

In de kerk komt er een adventskrans te staan. Daar staan vier kaarsen op.

Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst

van Jezus, 'het Licht der wereld'.

Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is,

dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is.

De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert.

 

De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen.

Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen.

In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus.

De Advent is liturgisch gezien ook een 'Mariamaand'.

Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.

 

De diaconale uitwerking van Advent richt zich in deze tijd op 'Welzijnszorg'; de zorg om de naaste dichtbij, opdat het ook voor hen Kerst kan worden, opdat er ook voor hen 'leven' zou zijn.

Advent