Liturgie

Liturgie

Het kerkelijk jaar  bestaat uit vele facetten


Op de eerste zondag van de advent start telkens het nieuwe kerkelijke jaar.


Op het Feest van Christus Koning sluiten wij het kerklelijke jaar af


Daartussen ligt een gans gamma aan feestelijkheden, ingetogen momenten

en de gewone tijd door het jaar.


Iedere tijd en gebeurtenis heeft zijn eigen kleur en geeft zijn eigen weerspiegeling van wat we in de grote gemeenschap van onze wereldwijde Kerk vieren, beleven en mee-beleven.


In de kolom hier links (en in alle onderrubrieken) kan je alle speciale evenementen in het kerkelijk jaar op de voet volgen.


Op tijd en stond verschijnt ook alle berichtgeving hierrond in de NIEUWSKRANT

en in KERK&LEVEN