Privacy

Privacy

Wat u dient te weten over het privacybeleid van

de Pastorale Eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw


Welke gegevens verwerken wij van u?

Identificatiegegevens: zoals naam, adres, telefoon, mailadres, de extra gegevens die u toevoegt aan doopaanvraag, huwelijksaanvraag, communie- en vormselaanvraag; eventueel uw functie(s) binnen de pastorale eenheid

Foto's: genomen tijdens activiteiten waaraan u deelnam binnen de pastorale eenheid.


Voor de digitale Nieuwskrant zijn dit enkel: naam, voornaam en mailadres.

Men kan zichzelf ten allen tijde uitschrijven op deze site.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

-om duidelijk met u te kunnen communiceren na een aanvraag tot doop, huwelijk, aankoop via de webwinkel, een uitvaart of uw persoonlijke vragen

-onder andere om u te kunnen informeren over de activiteiten binnen de pastorale eenheid,

-u uit te nodigen naar de activiteiten binnen de pastorale eenheid,

-uw lidgeld voor Kerk&Leven, betalingen voor bedevaartreizen, e.a. te innen,

-om onze administratie degelijk bij te houden,

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Ten allen tijde kan u vragen om afbeeldingen van u of uw minderjarige kinderen te laten verwijderen, dit via privacy@mariasterderzee.be


We gebruiken en behouden uw gegevens maar zolang nodig is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

We delen uw gegevens in geen enkel geval met derden, tenzij noodzakelijk met Bisdom Brugge.

Al uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden dus uitsluitend gebruikt binnen de werking van de pastorale eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw.

Wat met het communicatiegeheim?

Uw persoonlijke communicatie met

de pastorale eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw

kan enkel ingezien worden door de persoon of de dienst waarmee u communiceert (via mail, online, telefonisch).

Deze personen en diensten houden zich gezien de aard van de communicatie en hun ambt aan de geheimhoudingsplicht.

Cookies op de website?

deze zorgen er voor dat u sneller op uw bestemming geraakt op onze website en BLOG

Er worden daarbij noch door de pastorale eenheid, noch door de webmaster zaken bijgehouden.

U kan er enkel sneller door surfen en een beter resultaat bekomen bij het bezoek aan de website mariasterderzee.be. en blog.mariasterderzee.be

De externe bedrijven 'akismet' en 'WP Zero Spam' controleren en beveiligen onze sites op eventuele spam.

Audiovisueel materiaal, website en sociale media?

De wet op de privacy omvat het openbaar maken van individuele foto’s op de website, folders en dergelijke (geen groepfoto’s). De foto’s waarop slechts één persoon te zien is moeten de toelating hebben van de betrokkene om gepubliceerd te worden, indien U met bepaalde foto’s op onze website of in een folder en dergelijke problemen hebt, gelieve dit dan te melden dan zullen deze verwijderd worden. Indien geen melding dan gaat 'PE Maria Ster der Zee' er van uit dat u er geen problemen mee hebt.

Het is dus mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen.

In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.


Op onze website en Blog (Nieuwskrant) en in Kerk&Leven komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.


Onze websites verzamelen nooit anoniem gegevens of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.


Hoe worden uw gegevens beschermd?

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen worden nageleefd door alle medewerkers/teamleden van de pastorale eenheid Maria ster der zee vzw. 

Digitale gegevens zijn opgeslagen op computer, beveiligd met een toegangscode..

Uw gegevens op papier zijn opgeslagen in een afgesloten dossierkast.

PE Maria ster der zee vzw bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om de gedefinieerde doelen te bereiken of zolang als toegestaan door de wet; en zorgt ervoor dat de verzamelde en gebruikte persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Wat zijn uw rechten?

U hebt steeds het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te verbeteren of zich te verzetten tegen het ontvangen van brieven of mailberichten.

U heeft ook het recht om te vragen geschrapt te worden/vergeten te worden uit onze bestanden,

dit met een redelijke termijn, en met uitzondering van doop-, vormsel-  en huwelijksregister.

Om toegang te krijgen tot uw gegevens, dient u een eenvoudige aanvraag in

via mail: privacy@mariasterderzee.be

schriftelijk:

parochiaal secretariaat,

dienst privacy

Ruiterstraat 7

8370 Blankenberge


Pastorale Eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw neemt uw rechten serieus

en zorgt ervoor dat u deze rechten op de meest correcte manier kan uitoefenen.

Waar kan u terecht met vragen?

Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij onze Data Protection Officer (verantwoordelijke plaatselijke gegevensverwerking) op volgend mailadres: privacy@mariasterderzee.be

Voldoet dit niet, dan kan u altijd terecht bij de Privacy Commissie via https://www.privacycommission.be/nl

Uw vragen worden op een confidentiële manier behandeld.

Zowel de DPO als de Privacy Commissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Privacyverklaring Pastorale Eenheid Maria ster der zee Blankenberge-Zuienkerke vzw - 04/05/2023