Welzijnszorg

Welzijnzorg

In de Adventsperiode spitst de diaconale taak van de Kerk zich vooral toe

op het welzijn van mensen dichtbij.


Verschillende acties, en een ruime mediacampagne willend oproepen

tot méér solidariteit, inlevingsvermogen en daadwerkelijke hulp

aan mensen in nood.


Goede huisvesting, deglijke nutsvoorzieningen,

voldoende en kwalitatief voedsel,

geneeskundige zorgen zijn nog steeds niet voor iedereen een evidentie.


Meer en meer zijn zelfs mensen met een job toegewezen aan noodhulp.

Dit kan echt anders!!